Διαδικασία διανομής φυλλαδίων.

Κάθε εντυποδιανομή περιλαμβάνει τα εξής:

  • Χαρτογράφηση των περιοχών που θα υλοποιηθεί η διανομή σας.

  • Την σωστή και ομαλή ροή της διαφημιστικής σας ενέργειας.
  • Την έναρξη και λήξη του έργου σας.

  • Τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση των διανομέων με τα φυλλάδια σας.

  • Την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της διανομής σας ή της προωθητικής σας ενέργειας.

  • Την καταγραφή διαφόρων στοιχείων που θα σας βοηθήσουν στις μελλοντικές αποφάσεις.

  • Το report και την παράδοση του χάρτη της διανομής.

Σημεία διανομής φυλλαδίων.

Προωθητικές Ενέργειες.

Επικοινωνιακά άτομα αναλαμβάνουν να προωθήσουν δείγματα από τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας, στοχεύοντας στην αύξηση των πωλήσεων σας.

Η εμφάνιση, ο τρόπος προσέγγισης του υποψήφιου πελάτη αλλά και η ευγένεια του διανομέα αυξάνουν τις πιθανότητες να διανεμηθούν τα έντυπα σας με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και αποτελεσματικότητα για τη προωθητική σας ενέργεια.

Ζητήστε προσφορά.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας