Διαδικασία διανομής φυλλαδίων.

Κάθε εντυποδιανομή περιλαμβάνει τα εξής:

  • Χαρτογράφηση των περιοχών που θα υλοποιηθεί η διανομή σας.

  • Την σωστή και ομαλή ροή της διαφημιστικής σας ενέργειας.
  • Την έναρξη και λήξη του έργου σας.

  • Τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση των διανομέων με τα φυλλάδια σας.

  • Την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της διανομής σας ή της προωθητικής σας ενέργειας.

  • Την καταγραφή διαφόρων στοιχείων που θα σας βοηθήσουν στις μελλοντικές αποφάσεις.

  • Το report και την παράδοση του χάρτη της διανομής.

Σημεία διανομής φυλλαδίων.

Προωθητικές Ενέργειες.

Επικοινωνιακά άτομα αναλαμβάνουν να προωθήσουν δείγματα από τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας, στοχεύοντας στην αύξηση των πωλήσεων σας.

Η εμφάνιση, ο τρόπος προσέγγισης του υποψήφιου πελάτη αλλά και η ευγένεια του διανομέα αυξάνουν τις πιθανότητες να διανεμηθούν τα έντυπα σας με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και αποτελεσματικότητα για τη προωθητική σας ενέργεια.

Ζητήστε προσφορά.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας

Φόρμα προσφοράς
210 300 77 16
6982610916